Michael

Michael –  styrke, ærebeskyttelse

Politisk autoritet og orden
Salme 121:7: Herren skal bevare deg fra alt ondt. Han skal bevare ditt liv.
Latinsk navn: Deus Quis sicut ille
Betydning: Han som er som Gud
Englenes kor (jødisk): Malachim
Erkeengel (jødisk): Michael
Englenes kor (kristendommen): Kreftene
Erkeengel (kristendommen): Raphael
 
Denne engelen for reisende, og hjelper forretningsfolk og høy-sosieteten, og hjelper med å avdekke konspirasjoner og politiske eller sosiale forstyrrelser.
 
Innflytelse
De som er født under innflytelsen til denne engelen vil ha kunnskap og midler til å drive store firma og vil utmerke seg diplomatisk. De har beskyttelse under sin skytsengel og er verdige, inspirerte og lar seg ikke korruptere. Mennesker i høye posisjoner og sosiale, økonomiske eller politiske kretser vil betro seg til dem og ha et tett samarbeid med mål i å forbedre samfunnet. De vil være populære, likt av ydmyke personer og de vil forsvare de uskyldige.
 
Deres budskap er alltid et budskap av optimisme og tro, som utstråler kosmisk energi med tillit, inspirasjon og kreativitet. De bør passe på å løse situasjoner uten antakelser, og alltid ha sunn fornuft. Gjennom livet vil de ha enorm nytte av lyse fra denne engelen.
 
Profesjonelt
De kan være vellykkede politikere, diplomater, lærere, oversettere, entreprenører eller arbeide med mennesker i revy, festivaler og seremonier. Deres reiselyst og språkmektighet kan være til nytte i deres arbeid.
 
Motsatt engel
Motsatt engel hersker over perversitet, svik, konspirasjon, vold, skandale og rusmidler. En person under denne engelens innflytelse kan spre falske nyheter og sosiale prosjekter som ikke finnes. De kan være torturere og promotører av voldelig erotisme.
 
Egenskaper
(Positive vibrasjoner, gaver som kan påkalles)
Politisk orden; etablerer Himmelens lover på jorden; Skaffer klarhet; Avslører svikere; Lar oss oppdage hemmeligheter og mysterier; Naturlig autoritet, lydighet og lojalitet; President, leder, minister, ambassadør, konsul eller lærer; sikkerhet og beskyttelse ved reise; beskytter mot ulykker; Fremgang i eksterne relasjoner; Instruerer og lærer om natten; Etablerer absolutt spirituell makt.
 
Fordreininger
(Svake vibrasjoner som kan oppstå etter misbruk av egenskapene)
Demokratisk system som legitimerer ytring av våre laveste impulser; Dobbeltspill og korrupt regjering; Ytring av ord som ikke passer til Guddommelig Tanke; Svik av idealer og spredning av falske nyheter; Løgner, bakvasking, svik, konspirasjon og deformering; Ulykke; Politisk og sosialt uorden.