Oolitt

Oolitt - Oolite

Oolitt sies å balansere åndelig og fysisk vitalitet og gjør oss lekne. Kan bidra til helsebevissthet, fornye vår energi og kan hindre overarbeiding. Symboliserer fred og lykke inn i vårt sinn.


Geologi


Oolitt er en bergart som består av små kuleformde, konsentrisk oppbygde legemer, dannet ved kjemisk utfelling om en kjerne (et mineralkorn, et skallfragment eller lignede). Omgrepet blir også brukt om di enkelte kuleformde bestanddelene (ooidene).

Vanligst er kalkoolittaer som utgjør oolittiske kalksteiner eller oolittkalk (f.eks i di yngste ordoviciske lagene i Asker). Jernoolitter består av jernhydroksid (oftest goethitt) og kan danne mektige lag som jernmalm, såkalla minette eller bønnemalm (ty. Bohnerz).

Etter kornstørrelsen kallest oolittiske bergarter ofte rognstein, ertestein osv.


Norsk navn: Oolitt
Engelsk navn: oolite
Chakra: Rot
Stjernetegn: Skorpionen, Fiskene, Tyren
Farge: Brun, rød, svart