Kalsitt, blå

Kalsitt, blå – Calcite Blue

Den beroligende Blå Kalsitten lindrer frynsete nerver og reduserer angst. En god stein å bruke for rehabilitering, da Blå Kalsitt letter fysisk helbredelse ved å fjerne negative følelser og oppmuntrer til hvile og avslapning. Ved arbeide med Tredje Øye Chakra, kan Blå Kalsitt forbedre eller aktivere intuisjon og indre syn. Blå Kalsitt hjelper også på hukommelsen og læringsevnen, og hjelper studentene å beholde fokus på oppgaver.

Bruk Blå Kalsitt med hals chakra for å få til en rolig kommunikasjon. Blå Kalsitt forsterker energien i hals chakra, slik at kommunikasjonen blir tydelig, spesielt blant ulik eller motstridende synspunkter. Meditere med Blå Kalsitt kan fremme et optimistisk synspunkt ved å hjelpe en til å se perfeksjon av universet.

Kalsitt er en kraftig energi forsterker og renser. Kalsitt renser ut lagret negativ energi fra et rom, kroppen, osv. Bruk Kalsitt for å rydde opp i gamle energimønstre og å øke personlig motivasjon og pågangsmot. Kalsitt er også et godt valg for fjernhealing, fordi den forsterker energien som sendes. Kalsitt er også kjent som "stein av sinnet." Kalsitt øker mental dømmekraft og analyse, øker hukommelse og læreevne. Kalsitt er steinen for studenter og akademikere. Kalsitt er også nyttig i tider med psykiske justeringer og uenigheter. Kalsitt kan vise deg en ny måte å se på en situasjon, komme deg ut av gamle baner, da utdaterte tankemønstre som kan være i veien for nye ideer.

Fysisk har Kalsitt vært forbundet med ben og ledd, og balanserer mengden kalsium i kroppen. Kalsitt kan også bidra til å forbedre kroppens opptak av viktige vitaminer og mineraler.


Geologi

Kalsitt eller kalkspat er et mineral som består av kalsiumkarbonat, CaCO3. Det er et av de vanligste minerala i jordskorpa. Under den kjemiske formelen inngår og aragonitt. Kalsitt kan være bergartsdannende og blir da kalt kalkstein eller marmor. Kalsitt finnes i organismer med kalkskall som muslinger, koraller, foraminiferer og trilobitter. Kalsitt er et vanlig mineral og er fargeløst, eller farga av urenheter. Skalenoedriske, romboedriske og prismatiske former opptrer i kombinasjoner. Den har en sekssidet avsluttende pyramideform. Krystaller opptrer med brede, flate ender, eller med lange tynne spisser. Kalsitt er ofte korne eller massiv. Det er en bestanddel i kalksteinsmarmorer og andre sedimentære og metamorfe forekomster, og den finnes i hydrotermale ganger og magmatiske bergarter.

Dobbeltbrytning kan lett observeres i krystallklare spaltestykke av kalsittkrystaller, som kalles dobbeltspat eller islandsspat. Lys som passerer gjennom disse vil bli spaltet i to stråler. Dette betyr at en kan se et dobbeltbilde av en gjenstand, når en ser den gjennom spaltestykket. Kalsitt viser denne dobbeltbrytningen veldig godt. Dobbelbrytningen ble oppdaget i 1669 av den danske fysikeren Erasmus Bartholin i kalsitt fra Island


Fysiske problemer og Plager: Avhengighet, aldringsprosessen, grå stær, emfysem, øyne, laryngitt, lunger, å tenke for mye

Følelsesmessige Angst, beroligende, følelsesmessig smerte, redusere stress, stress, spenning

Spirituelle problemer og Plager: Klarsyn

Norsk navn: Blå kalsitt
Engelsk navn: Blue Calcite
Chakra: Tredje øye
Stjernetegn: Krepsen, Fiskene
Vibrasjon: 8
Hardhet: 2,5-3
Farge: Fargeløs, hvit, grå, gul, grønn, blå
Kjemisk formel: CaCO3 
Strunz klassifisering: 05.AB.05
Kategori: Karbonatmineral
Krystallsystem: Trigonal
Spesifikk vekt: 2.71
Oppløslighet: Oppløyseleg in fortynna syrer
Sjeldenhet: Ganske sjelden