Agat, ild

Agat, ild – Fire Agate

Ild Agat er en variant av Agat som inneholder Limonitt og/eller jern, noe som gir den en selvlysende flash effekt. Du vil finne denne under navnene Flame Agate som er fra Brasil og Fire Agate som er fra Mexico. På norsk brukes gjerne navnene Flamme Agat og Ild Agat.
 
Ild Agat er knyttet til elementet ild og er en meget beskyttende steinDen kan gi deg mot, og styrke din viljestyrkeslik at du kan fullføre dine halvferdigeprosjekter med glede. Bruk Ild Agat for å beskytte deg mot dem som ville deg ille, da sender du disse skadelige følelser tilbake til kilden.
 
Ild Agat er en stein som gjør at du kan føle deg trygg og sikker, ikke bare fysisk, men følelsesmessig også. Dette er en flott stein å bære for sjenerte eller engsteligbarn som blir utsatt fori mobbing eller trakassering, da dengir dem mot til å ta igjen. Ild Agat vil ikke tolerere unnasluntring ,og vil kreve at brukeren setter høyere krav til seg selv, så vel som andre. Dette er en stein for ambisjoner som kan brukes til å oppnå høyere målspesielt hvis du prøver deg på et nytt forslageller produkt.
 
Fysisk kan Ild Agat øke blodsirkulasjonen og stoffskiftetredusere feber samt hetetokterog forbedre visjonsærlig om natten.

Fysiske problemstillinger og plager: Blodsirkulasjon, feber, hetetoktermetabolisme, natt visjoner

Emosjonelle problemstillinger og plager: 
Ambisjoner, mot, beskyttelse, skyhet, viljestyrke

Norsk navn: Flamme Agat, Ild Agat
Engelsk navn: Fire Agate, Flame Agate
Chakra: Solar Plexus
Stjernetegn: Væren
Vibrasjon: 9
Hardhet: 6,5-7 
Farge: Brun, Rød