Neptun

Neptun og astrologi

Hvis du ble fortalt at universet, din fysiske tilværelse, fødsel og død og alt rundt deg var en illusjon og helt uten substans ville du trolig riste på hodet av en slik påstand. 

Både filosofer og i senere tid forskere har erklært at dette er sannheten om vårt univers, og at det vi opplever gjennom sanser ikke nødvendigvis kan antas å være sant. De sier at alt er en samling energi og partikler, som fyller sansene våre og får oss til å tro at det er noe «der ute». 

Når vi beveger oss forbi planeten Saturn, er vi i de ikke-kartlagte transpersonlige områder der de ytre planetene Uranus, Neptun og Pluto har råderett over utviklingen til både individets sjel og den kollektive sjelen. Det er her Neptun spiller inn og også fremstiller det den fantastiske påstanden omhandler, dvs livets illusjon og det som overskrider vår normale oppfattelse til en panoramisk utsikt over kosmos. 

Med Saturn som den personlige planeten lengst fra solen omhandler den konkrete ideen om manifestering og evolusjon i materie. Neptun er da motsetningen til dette og omhandler det som ikke er håndfast, det spirituelle. 

Det er en markert forskjell mellom handling og resultat for Uranus og Neptun; Uranus er viljen og trangen til å bryte ned grenser i søken etter frihet. Uranus er ønske om å gjenbygge og gjeninnføre strukturer, primært i det materielle. Neptun ovegår all forbindelse med det materielle, med unntak i den mest barmhjertige formen for empati. Empati er en av Neptuns mest fremtredende trekk innen menneskets natur.