Realgar

Realgar

Realgar er en krystall som er spesielt sterk for å trekke energi inn i kroppen på alle nivåer. Denne energien kan brukes på mange måter. Som en rot chakra stein, har den en tendens til å bringe energi direkte til kundalini, og opp gjennom chakraene for å gi energi på alle nivåer.

Realgar kan gå inn i det underbevisste og låse opp ting vi har skjult for oss selv. Den kan gi deg lys som du kan bruke og jobbe med videre. Dette gjør Realgar til en utmerket healingkrystall for å trenge igjennom traumer og løse disse opp. 

Realgar sies å være nyttig på cellenivå. Den brukes også i krystallhealing for avgiftning og reduksjon eller fjerning av avhengigheter. Den brukes også til å øke fruktbarheten og forbedre seksuelle problemer eller mangel på seksuell energi. 

Må ikke brukes direkte i eliksir, da Realgar er et sulfid av arsen og er ekstremt giftig. Ikke spis, drikk eller røyk mens du håndterer steinen, og vask hendene nøye etterpå. Vi anbefaler at du bruker hansker når du håndterer denne. 


Geologi

Realgar er et nydelig oransjerødt til mørkerødt mineral med voksaktig glans og lav hardhet (1½–2). Det er et arsenmonosulfid med monoklin symmetri og formel AS. Det finnes på lavtemperatur-hydrotermalganger, ofte sammen med det gule mineralet auripigment. Realgar er ustabilt ved lyspåvirkning og blir omdannet til en blanding av auripigment og arsentrioksid. Det blir framstilt kunstig og blir brukt i fyrverkeri.


Norsk navn: Realgar
Engelsk navn: Realgar
Chakra: Rot, hara
Hardhet: 1,5-2
Farge: Rødoransje, rød
Kjemisk formel: As4S4 eller AsS
Strunz klassifisering: 02.FA.15a
Kategori: Sulfider
Krystallsystem: Monoklin
Spesifikk vekt: 3,56