Thoritt

Thoritt - Thorite

Thoritt er et radioaktivt mineral som består av thoriumsilikat, ThSiO4. Fargen er vanligvis brun til svart, eller oransjegul hos varieteten orangitt. Mineralet er tetragonalt og isotypt med zirkon og thorogummitt. En uranrik varietet blir kalt uranothoritt.

Både thoritt og orangitt er originalskildret fra norske forekomster, både i 1829 og 1851. Mineralet finnes på pegmatittganger, dels nefelinsyenittiske (Langesundsfjorden), dels granittiske (særlig ved Arendal). Før de store forekomstene av monazittsand i Brasil og andre steder ble funnee, var thoritt den viktigaste kielden for framstilling av thoriumoksid, som ble brukt til glødehetter i såkalte auerbrennere. Thoritt var da svært etterspurt og var produsert fra flere norske forekomster.