Nuummitt

Nuummitt - Nuummite

Nuummitt har en kraftig vibrasjon, og har blitt kjent som "the Sorcerers stone". Når du begynner å resonere med sin kraftige energi, kan du forstå hvorfor.

Dette er en gammel stein som uttrykker sterke metafysiske egenskaper, og en dypt følt resonans som er en ekstraordinær hjelp for å flytte din åndelige vekst fremover raskt. Etter at du har brukt denne steinen, kan du finne en tilbøyelighet til å bruke dine personlige magiske evner, og et ønske om å lære mer om dette emnet kan dukke opp. Innenfor denne mørke steinen er et sterkt element i jordens magiske og mystiske vibrasjon. Hvis du bruker denne, kan den hjelpe deg med å tilpasse deg jordens dype energi.

Dette er en sterk stein, som vanligvis bringer lykke og en økning i antallet lykkelige hendelser i livet ditt. Denne tilsynelatende tilfeldige samlingen av ikke-relaterte hendelser er et sterkt hjelpemiddel for å bevege deg fremover i livet ditt, og kan hjelpe for manifestasjon. 

Magi blir ofte misforstått, og noen føler at magiske evner ikke er positive. Tvert imot, magiske magi kan være en ekstremt god kraft. Ved å avstemme deg selv med jordens energi og de elementære kreftene og elementære vesener, kan du legge dette til den positive energien i livet ditt.


Geologi

Nuummite er handelsnavnet for en sjelden svart krystall med flekker som viser et iriserende fargespill. Det er en metamorfisk stein, noe som betyr at den dannes som et resultat av transformasjonen av allerede eksisterende stein. Hovedbestanddelene til Nuummitt er Gedritt og Antofyllitt, med mindre mengder Pyritt, Pyrrhotin og kalkopyritt. Nuummitts iriserende fargespill kommer av den fibrøse strukturen (alternerende fibrøse lag). Nuummitt ble oppdaget tidlig på 1980-tallet, så det er en ganske ny krystall. Navnet betyr "fra Nuuk", fordi det ble funnet i Nuuk-regionen på Grønland. Selv om Nuummitt nylig ble oppdaget, ble den dannet for mer enn tre milliarder år siden, så den er også kjent som den eldste steinen på jorden.


 

Norsk navn: Nuummitt
Engelsk navn: Nuummite
Chakra: Rot
Hardhet: 5,5-6 
Farge: Lysegrå til nesten svart med iriserende gule, blå, røde, grønne, gull og fiolette flekker
Kjemisk formel: (Mg2)(Mg5)Si8O22(OH)2
Krystallsystem: Ortorombisk 
Spesifikk vekt: 3,18-3,37