Arsenopyritt

Arsenopyritt - Arsenopyrite

Arsenopyritt er et jernholdig aresensulfid (FeAsS). Det er et hardt, ugjennomsiktig, stålgrått til sølvhvit mineral. Da det blir oppløst i salpetersyre frigjer det grunnstoffet svovel. Når arsenopyritt blir varmet opp blir det magnetisk og gir fra seg giftig damp. Med 46% arsen er arsenopyrite, sammen med orpiment, det viktigste malmet for arsen.