Mandarinkvarts

Mandarinkvarts – Tangerine Quartz

Mandarinkvarts er en kvarts spiss, stein eller klynge som har fått sin naturlige farge fra hematitt (blodstein). Dette gir et belegg med jernoksid på kvartsen, som gir Mandarinkvartsen dens eiendommelige farge. Dette belegget er på utsiden av krystallen og kan fjernes med f.eks et syrebad. Polering eller tromling kan også fjerne fargen. Mandarinkvarts kan variere i nyanser fra lys gul til dyp rust.

Metafysisk er Mandarinkvarts et bemerkelsesverdig verktøy å bruke når du arbeider med saker av det indre (forståelse, aksept, vekst). Den hjelper å vurdere og møte disse indre sakene uten dom eller kritikk. Energien til Mandarinkvarts åpner for tilgivelse og frigjøring av tidligere problemer eller traumer som ikke lenger tjener deg og faktisk har holdt oss tilbake fra å gå fremover.

Mandarinkvarts fungerer godt med hara chakra energien, og styrker kreativitet og aksept. Mandarinkvarts balanserer hara chakra og bidrar til å legge fortiden bak deg. Det er en krystall av styrke og seighet.

Mandarinkvarts viser en energi som gir oss større forståelse av de hendelser som påvirker oss i våre liv.

En Mandarinkvarts spiss ville være en flott krystall å bruke når du føler deg trukket inn i en situasjon som er fylt med kaos eller drama. Den vil gi deg den styrke som er nødvendig for å gå ut av denne tette energien, da den hever frekvensen til en mer positiv vibrasjon, noe som gjør din samhandling med andre mer underholdende og produktiv.

Hvis du har hatt en vanskelig dag, kan du plasser en Mandarinkvarts spiss i hvert  hjørnet av badekaret med spissene vendt mot sentrum. Dette mini grid vil fjerne stress og spenning som har bygget seg opp i løpet av dagen. Det samme formasjonen kan brukes i meditasjon også. Bare sitt som du ville gjort i meditasjon og plasser spissene i hvert hjørne av rommet, eller bare rundt deg, og la de peke mot deg.

Energien til Mandarinkvarts er utrolig subtil, glatt og svært effektiv.

Fysiske spørsmål og plager: Infertilitet

Emosjonelle spørsmål og plager: Medfølelse, følelsesmessige traumer

Spirituelle spørsmål og plager: Forstå sjelen

Norsk navn: Mandarinkvarts
Engelsk navn: Tangerine Quartz
Chakra: Rot
Stjernetegn: Løven, Vekten
Vibrasjon: 7
Hardhet: 7
Farge: Oransje
Kjemisk formel: Si2 
Kategori: Silikater
Krystallsystem: Trigonal
Sjeldenhet: Mindre vanlig