Northositt

Northositt - Northosite

Northositt er også kjent som Anorthositt eller Mystery Stone.

Northositt lyser opp nåtiden slik at gamle saker viser seg i et nytt lys. Dermed har man mulighet til å ta tak i dissse opp på nytt, og kanskje komme fram til og bedre løsninger. Den bidrar også til å fjerne illusjoner med intuitiv bevissthet. Northositt gir en følelse av sikkerhet og balanse. Den hjelper med hvit magi og dyp helbredende meditasjon.

Northositt lindrer frykt, angst og nervøsitet, og er flott for en helbredelse av sinn og kropp.

Northositt er etter sigende også et mineral som er påvist på månens overflate, så denne krystallen inneholder mye gammel visdom.

Fysiske spørsmål og plager: Frykt, angst, nervøsitet

Emosjonelle spørsmål og plager: Beskyttelse, styrke, balansering

Spirituelle spørsmål og plager: Jording, høyere bevisthet, intuisjon, meditasjon, healing


 

Geologi

Anortositt er en grovkornet, lys blålig grå til brunlig magmatisk bergart. Bergarten er klart dominert av plagioklas. Den kan noen ganger ha labradorisering, dvs. en lysbrytning i bergarten. Denne lysbrytningen oppstår på grunn av avblanding av lameller av to typer plagioklas, disse er små og først synlig i optisk mikroskop. Både antipertitter og Böggildlameller er vanlige, de siste skaper fargespill i plagioklas, noe som er med på å gjøre anortositt attraktivt som fasade- og prydstein. Andre karakteristiske mineraler er ortopyroksen, og olivin. Bergartene kan klassifiseres som anortositter, leukonoritter, leukogabbroer, og leukotroktolitter ut fra varierende innhold av pyroksen og olivin.


 

Norsk navn: Northositt, Anorthositt
Engelsk navn: Northosite, Anorthosite, Mystery Stone
Chakra: Earth Star, tredje øye 
Farge: Svart, irriserende
Kategori: Plagioklas
Sjeldenhet: Vanlig i Norge