Kalsitt, gruppe

Kalsitt, gruppe – Calcite, Group

Kalsitt er en kraftig energiforsterker og rensende krystall. Den rensende energien til Kalsitt renser ut lagret negativ energi fra et rom, kroppen, osv. Bruk Kalsitt for å fjerne gamle energimønstre og øke personlig motivasjon og pågangsmot. Kalsitt er også et godt valg for fjernhealing arbeid, fordi det forsterker energien som sendes.

Kalsitt er også kjent som "Stone of the Mind", da de n høyner mental dømmekraft og analyse, og øker hukommelsen og læreevnen. Kalsitt er steinen for studenter og akademikere. Kalsitt er også nyttig i tider med psykiske justeringer og uenigheter. Kalsitt kan vise deg en ny måte å se på en situasjon, slik at du letter kan komme bort fra gamle mønstre som kan være i veien for nye ideer.

Fysisk kan Kalsitt hjelpe mot plager i ben og ledd, og balanserer mengden kalsium i kroppen. Kalsitt kan også bidra til å forbedre kroppens opptak av viktige vitaminer og mineraler.

Fysiske problemer og Plager: Bein, ledd, ernæring, opptatthet, skjelettet, tennerpine, tannproblemer, styrker tennene

Følelsesmessige problemer og Plager: Analytisk tenkning, hukommelse, mental dømmekraft, motivasjon, avslappende

Spirituelle problemer og Plager: Fjern healing


Geologi

Kalsitt eller kalkspat er et mineral som består av kalsiumkarbonat, CaCO3. Det er et av de vanligste mineralene i jordskorpa. Under den kjemiske formelen inngår også aragonitt. Kalsitt kan være bergartsdannende og ble da kalt kalkstein eller marmor. Kalsitt finnes i organismer med kalkskal som f.eks muslinger, koraller, foraminiferer og trilobitter. Kalsitt er et vanlig mineral og er fargeløst, eller farget av urenheter. Skalenoedriske, romboedriske og prismatiske former opptrer i kombinasjoner. Den har en sekssidet avsluttende pyramideform. Krystaller opptrer med brede, flate ender, eller med lange tynne spisser. Kalsitt er ofte kornet eller massiv. Det er en bestanddel i kalksteinsmarmor og andre sedimentære og metamorfe forekomster, og det finnes i hydrotermale ganger og magmatiske bergarter.


Norsk navn: Kalsitt 
Engelsk navn: Calcite 
Chakra: Varierer med farge
Stjernetegn: Krepsen
Vibrasjon: 8 
Hardhet: 2,5-3 
Farge: Fargeløs, hvit, grå, gul, grønn, blå, sort, gyllen, oransje, fersken, rosa, rød
Kjemisk formel: CaCO3 
Strunz klassifisering: 05.AB.05 
Kategori: Karbonatmineral 
Krystallsystem: Trigonal 
Spesifikk vekt: 2.71 
Oppløslighet: Oppløyseleg in fortynna syrer 
Sjeldenhet: Vanlig