Pyrolusitt

Pyrolusitt - Pyrolusite

Pyrolusitt er en kraftig transformasjons stein som er ganske nyttig for å rydde atmosfæren fra negativ energi.

Når denne talismanen holdes nær auraen til en person, styrker den automatisk auraen for negativiteten. Det gir også en barriere rundt de som befinner seg i den Astale verden ved å gi personen lavere frekvenser.

Pyrolusitt rydder og balanserer auraen. Den hjelper eier å få tillit og mot, slik at man kan stå for det man tror på.

Pyrolusitt fungerer som et skjold mot psykiske angrepet. Den simulerer intellektet, materiell komfort, transformasjon, besluttsomhet, selvtillit, seksualitet, optimisme og håp.

Pyrolusitt behandler ulike problemer som er relatert til bronkitt.
Den regulerer de metabolske aktivitetene, slik at den kjemiske prosessen i kroppen kan bli stabil.
Den styrker ulike deler av kroppen som f.eks blodårene, øynene, osv.
Den fjerner sykdommene til eieren og helbreder de energiske forstyrrelsene som foråraker disse.
Pyrolusitt løser opp den følelsesmessige manipuleringen av personen som bærer den.
Den hjelper med å løse den følelsesmessige styringen.
Du kan bruke denne talismanen til å heve din mentale klarhet.
Den hjelper folket med å fremme en sterk besluttsomhet.
Pyrolusitt har makten til å overføre og omstrukturere kreftene dine.
Den gir også støtte til brukeren mens den dype emosjonelle helingsprosessen utføres.
Når du får bort et problem, så finner denne talismanen en måte for deg, slik at du kan komme til bunns i problemet som er hovedårsaken.
Pyrolusitt overfører de negative forventningene og tankene til å bli positive.
Den frigjør makt og sykdom i den følelsesmessige kroppen.
Den stabiliserer også forholdene til venner, kjærester osv.

Pyrolusitt er forbundet med et eneste chakra, det som blir kalt, Earth Star Chakra. Det er den beste talisman for den som faller under Løvens stjernetegn. Hovedelementet er storm.


Geologi

Pyrolusitt er et tetragonalt mineral som består av mangandioksid, MnO2, dimorft med ramsdellitt. Det er et produkt som endrer seg fra manganmineral og opptrer oftest i massiv eller jordaktig form (brunstein), sjeldent som krystall (polianitt). Fargen er grålig til svart.

Mineralet blir brukt i den kjemiske industrien til fremstilling av mangan og mangansambindinger, dessuten som oksidasjonsmiddel ved framstilling av klor, klorkalk og oksygen, og dessuten i glassindustrien, til tørrelement og annet. Store forekomster finnes i Russland og India. Mineralet er sjeldent i Norge.


Norsk navn: Pyrolusitt
Engelsk navn: Pyrolusite
Chakra: Earth Star
Stjernetegn: Løven
Hardhet: 6-6,5
Farge: Svart, grå, blålig
Kjemisk formel: MnO2
Strunz klassifisering: 4.DB.05
Kategori: Oksydmineral
Krystallsystem: Tetragonal
Spesifikk vekt: 4,4-5,06