Angelitt

Angelitt (Anhydritt) – Angelite (Anhydrite)

Som navnet antyder, har Angelitt (også kalt Anhydritt) en forbindelse til de høyere riker, og tilrettelegging av kommunikasjon med engler. Det er en veldig beroligende, fredelig og oppløftende stein som er nyttig i forbindelse med overgangen. Angelitt (Anhydritt) er en av flere krystaller med høye vibrasjoner. Andre krystaller i denne gruppen inkluderer: Morganitt, Danburitt, Kunzitt, Selenitt, Fenacitt, Pe talit og Celestin.

Angelitt helbreder hals-, det tredje øye- og krone chakra, og sender energi til Soul Star Chakra som ligger 30 cm over hodet. De høyere vibrasjoner som sendes til disse chakraene gir større åndelig vekst, forbedret intuisjon, og tydeligere kommunikasjon. Angelitts evne til å oppheve blokkeringen av øvre chakraene, rydder dette området for å tillate ny tilstrømning av høyere vibrasjonsinformasjonen som kommer inn i aurafeltet, som skal behandles av de lavere chakraene.

Angelitt (Anhydritt) kan brukes under meditasjon for å forbedre den meditative tilstand, og for å avklare problemer i ens aktuelle situasjoner når de oppstår. Ved å deponere inspirasjon fra guider, foresatte og engler i chakraene, tillater Angelitt dem til å bli integrert, selv etter at man er ferdig med å jobbe med krystallen.

Fysiske spørsmål og plager: Osteoporose, søvn, hals, væskeansamlinger

Emosjonelle spørsmål og plager: Aksept, medfølelse, følelsesmessig smerte, frykt, usikkerhet, fred, sannhet

Spirituelle spørsmål og plager: Akasha meldinger, engleriket, engler, erkeengler, astralreiser, astrologi, harmonisering, klarfølt, oppfatning, beskyttelse, åndelig kommunikasjon, telepatisk kommunikasjon, telepati, totemdyr, visualisering


Geologi

Anhydritt (Angelitt) er ett fargeløst, hvitt eller svakt farget mineral med lav hardhet. Det består av kalsiumsulfat, CaSO4, har rombisk symmetri og finnes ofte sammen med gips og halitt (steinsalt) som avsetting fra inndampet havvatn (evaporitt), av og til også på malmganger. Ved å oppta vann går anhydritt under volumøke over til gips, CaSO4•2H2O. Dette kan skape jordheving eller til og med jordskjelv.

Anhydritt er kjent fra Strynefjellet, flere steder i de vestnorske gneisområdene, Søftestad og Sulitjelma gruver og dessuten på Svalbard.


Norsk navn: Angelitt (Anhydritt)
Engelsk navn: Angelite (Anhydrite)
Chakra: Hals
Stjernetegn: vannmannen, fiskene
Vibrasjon: 1
Hardhet: 3,5
Farge: Blå, fargeløs, grå, hvit
Kjemisk formel: CaSO4
Strunz klassifisering: 07.AD.30
Kategori: Sulfider
Krystallsystem: Ortorombisk
Spesifikk vekt: 2,97
Sjeldenhet: Vanlig