Nebula Stone

Nebula stein – Nebula Stone

For en lekmann er det nesten umulig å skille Nebula stein fra Kambaba Jaspis. Vi har sjekket med vår leverandør, og de kan bekrefte at det er Nebula fra Mexico som oppgitt.

Både Nebula og Kambamba Jaspis (vi har også sett andre navn) ser svært like ut, og man kan forstå hvorfor disse kan forveksles. De er geologisk og mineralogiske helt forskjellige steiner.

Kambaba Jaspis har ikke den samme mineralsammensetning som Nebula Stein og har ikke de samme atom- og molekylære energier som Nebula stein. Nebula stein er en magmatisk stein (innenfra Jorden) mens Kambaba Jaspis er en sedimentær stein av fossile alger.

Kamababa Jaspis er noen ganger feilaktig solgt som Nebula Stone av de som enten har feil informasjon, eller er skruppelløse.