Zeolitt

Zeolitt - Zeolite

Zeolitmineraler er vannholdige aluminiumsilikater av alkali- og jordalkalimetaller. Krystalstrukturen er et åpent nettværk av SiO4- og AlO4-tetraedre med hulrom og kanaler, hvor vann og metallioner kan avgis og opptas, uten at strukturen endres. Zeolitter ble første gang beskrevet i 1756 av den svenske mineralog A.F. Cronstedt, som gjorde den oppdagelsen, at zeolitter avgir vann ved oppvarmning.

Det kjennes over 80 forskjellige zeolitter i naturen. Zeolittmineraler dannes fra vandige løsninger ved relativt lave temperaturer (ved senmagmatisk, hydrotermal virksomhet) og er meget utbredt på hulrom i forskjellige bergarter, særlig i basalter, hvor de kan opptre i vakre krystaller. Zeolitter finnes også på sprekker og mineralganger i en rekke bergarter.

Videre dannes zeolitter under regionalmetamorfose ved lav temperatur og lavt trykk i såkalt zeolittfacies. Zeolitter kan dessuten oppstå sekundært ved omvandling av andre aluminiumsilikater (feltspater og feltspatoider). Zeolitter opptrer ofte i store mengder i tuffbergarter og andre sedimentære bergarter, der de er dannet ved diagenese (særlig analcim, klinoptilolitt, heulanditt, laumontitt og phillipsitt). Det har vist seg at også dyphavssedimenter kan inneholde store mengder zeolitter (f.eks. phillipsitt og klinoptilolitt).

Syntetiske zeolitter kan dannes ved direkte syntese eller gjennom modifikasjon av naturlige zeolitter.

De viktigste naturlige zeolitter

AnalcimNaAlSi2O6 · H2O
Brewsteritt (Sr,Ba,Ca)Al2Si6O16 · 5H2O
Chabasitt CaAl2Si4O12 · 6H2O
Erionitt (K2,Na2)4Al8Si28O72 · 28H2O
Faujasitt (Ca,Na2)2Al4Si8O24 · 16H2O
Gismondin CaAl2Si2O8 · 4H2O
Gmelinitt (Na2,Ca)Al2Si4O12 · 6H2O
Gonnarditt Na2CaAl4Si6O20 · 7H2O
Harmotom (Ba,K2)Al2Si6O16 · 6H2O
Heulanditt (Ca,Na)2–3Al3(Al,Si)2Si13O36 · 12H2O
Klinoptilolitt (Na,K,Ca)2-3Al3(Al,Si)2Si13O36 · 12H2O
Laumontitt CaAl2Si4O12 · 4H2O
Mesolitt Na2Ca2Al6Si9O30 · 8H2O
Mordenitt Na2Al2Si10O24 · 7H2O
Natrolitt Na2Al2Si3O10 · 2H2O
Phillipsitt (K,Na,Ca)1-2(Si,Al)8O16 · 6H2O
Pollucitt (Cs,Na)2Al2Si4O12 · H2O
Skolesitt CaAl2Si3O10 · 3H2O
Stilbitt (Ca,Na2)5Al10Si26O72 · 28H2O
Thomsonitt NaCa2 Al5Si5O20 · 6H2O
 
Raade, Gunnar. (2017, 23. mars). Zeolitter. I Store norske leksikon. Hentet 25. april 2017 fra https://snl.no/zeolitter