Fibrolitt

Fibrolitt (Sillimanitt) - Fibrolite Geologi

Fibrolitt ble beskrevet i 1802 av Jacques Louis Comte e Bournon som ga den navnet pga dens fiberstruktur. Fibrolite er kun en variant av Silimanitt, og har dermed mer eller mindre de samme egenskapene som denne.

Sillimanitt er et aluminiumsilikat med same kjemiske sammensatting som andalusitt og kyanitt, Al2SiO5 (polymorfi). Det krystalliserer rombisk. Mineralet opptrer oftest i fibrige aggregat (kalles da Fibrolitt) og kan vere fargeløst, hvitt, grått eller brunt. Det finnes i regionalmetamorfe bergarter og er vanlig flere steder i Norge, f.eks i Bamble og i området Søndeled–Songe på Sørlandet. Ved oppvarming til 1300 °C blir det dannet et høyildfast material (Mullitt), men Sillimanitt finnes ikke så rikelig at det har noen særlig økonomisk betyding.

Sillimanitt er kalt opp etter den amerikanske kjemikeren Benjamin Silliman (1779–1864). Det var først beskrevet i 1824 etter en forekomst i Chester i, Middlesex County i Connecticut i USA

Norsk navn: Fibrolitt
Engelsk navn: Fibrolite
Hardhet: 6-7
Farge: Blå, brun, fargeløs, grønn, grå
Kjemisk formel: Be2SiO5
Strunz klassifisering: 09.AF.05
Kategori: Nesosilikat
Krystallsystem: Ortorombisk
Spesifikk vekt: 3.14-3.25
Sjeldenhet: Forholdsvis vanlig