Plumbogummitt

Plumbogummitt - Plumbogummite

Geologi

Plumbogummitt er et sjeldent sekundært blyfosfatmineral, som tilhører den alunitiske supergruppen av mineraler. Noen medlemmer av denne undergruppen er:
Crandallitt, CaAl3(PO4)2(OH)5·H2O, hvor kalsium erstatter bly
Goyazitt, SrAl3(PO4)(OH)5·H2O, hvor strontium erstatter bly
Philipsbornitt, PbAl3(AsO4)2(OH)5·H2O, hvor arsenatgruppen AsO4 erstatter fosfatgruppen PO4
Plumbogummitt ble oppdaget i 1819 og ble navngitt i 1832 fra det latinske "plumbum" for bly og "gummi", i forbindelse med dets blyinnhold og utseende, som til tider ligner belegg av gummi

Norsk navn: Plumbogummitt
Engelsk navn: Plumbogummite
Chakra: Tredje øye
Hardhet: 4-5
Farge: Blå, grønn, grå, gul
Kjemisk formel: PbAl3(PO4)2(OH)5·H2O
Strunz klassifisering: 08.BL.10
Kategori: Fosfater
Krystallsystem: Trigonal
Spesifikk vekt: 4,014
Sjeldenhet: Sjelden

Søkeord: plumbogumitt9