Feltspat

Feltspat - Feldspar

Feltspat er navnet på en gruppe silikatkrystaller som blant annet omfatter Månestein, Labradoritt, Solstein, Albitt, Amazonitt og Orthoclase. På grunn av alle variantene av Feltspat er de ofte forbundet med å gi styrke til forandringer i livet, og som sådan er de gunstig for de som har problemer med å klare seg i hverdagen. De som ofte er pessimistiske, kan ha på seg et stykke Feltspat for og kunne se ting i et mer positivt lys. Feltspat øker ofte selvtillit, noe som kan åpne oss for å realisere våre mål.

Feltspat oppfordrer til samarbeid mellom enkeltpersoner og gir innsikt i gruppearrangementer. Feltspat kan hjelpe deg med å finne nye og ukonvensjonelle måter å oppnå mål på, og sies å fremme tilknytning til visdom i det gamle Egypt. De som mangler selvtillit og de som har lav selvtillit, kan ha fordel av Feltspats arbeid med Solar Plexus chakra, som øker selvvilje og følelsesmessig styrke og mot.

Feldspar kan fysisk lindre hudforstyrrelser og forbedre muskelfunksjonen.


Geologi

Feltspat tilhører den viktigste bergartsdannende gruppen av mineraler og utgjør inntil 60 % av jordskorpen, og er dermed det vanligste mineralet i jordskorpa. De er essensielle elementer i magmatiske bergarter hvor mengde og type brukes til klassifisering. Feltspatene krystalliseres fra magma både i dypbergarter og dagbergarter. De kan også opptre som kompakte mineraler, i ganger og finnes i metamorfe bergarter og mange sedimentære bergarter. Feltspatene kan variere fra fargeløs til hvit og lys grå, men det finnes også varianter som er brune, gule, røde, grønne og svarte.


Norsk navn: Feltspat
Engelsk navn: Feldspar
Chakra: Varierer med type
Stjernetegn: Vannmannen
Vibrasjon: 9
Hardhet: 6-6,5
Farge: varierer med type
Kjemisk formel: KAlSi3O8 - NaAlSi3O - CaAl2Si2O8
Strunz klassifisering: 09.FA.35
Kategori: Silikater
Krystallsystem: Varierer med type
Spesifikk vekt: 2,55-2,76
Sjeldenhet: Vanlig